O nas
Oferta
Atesty i certyfikaty
Nasza Galeria
Lokalizacja
Kontakt

Zarząd i żwirownia:

Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. z o.o.

34-326 Pietrzykowice
Zarzecze, ul. Beskidzka 2A

tel./fax 033/ 489 32 95, 033/ 489 32 94

Kamieniołom:

Kamieniołom Łodygowice

ul. Kamienna 1
34-325 Łodygowice

e-mail: kamieniolom@zkk.pl

O nas
Żywieckie Kopalnie Kruszyw to przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem i przerobem kamienia naturalnego.

Zarządza

1. Zakładem Górniczym Kamieniołom Łodygowice, gdzie wydobywa się i przerabia piaskowiec ze złoża piaskowców krośnieńskich. Złoże urabiane jest metodą strzałową i mechaniczną, celem uzyskania kamienia łamanego, łupanego i kruszyw dla potrzeb budownictwa drogowego i hydrotechnicznego (zabezpieczenia brzegów koryt cieków wodnych). Prace prowadzone są w oparciu o koncesję z dnia 01. 09.1994 roku nr. OS.IV-7512/18/98 pod ścisłym nadzorem Urzędu Górniczego.

Początki wydobywania kamienia w Łodygowicach sięgają czasów II Wojny Światowej, a formalnie Spółdzielnia Rolnicza z Łodygowicach rozpoczęła prace w 1967 roku.

2. Rekultywacją Czaszy Zbiornika Tresna ( Jezioro Żywieckie ) na podstawie pozwolenia wodno- prawnego z dnia 12.05.2005 roku nr. ŚR-IX-6811/34/04-05.

Prowadzenie prac rekultywacyjnych polega na usunięciu zgromadzonych osadów dennych oraz takim kształtowaniu czaszy zbiornika przez eksploatację utworów aluwialnych aby:
  • odtworzyć projektowaną pojemność zbiornika w warstwie użytecznej i powodziowej,
  • ograniczyć niekorzystne z jakościowego i rekreacyjnego punktu widzenia płycizny, odsłonięcia i bezodpływowe zastoiska w cofce zbiornika.
Pozyskany w trakcie pogłębienia dna urobek jest segregowany, kruszony i sortowany, celem osiągnięcia pełnowartościowego kruszywa mineralnego na cele budowlane.

Proces rekultywacji pozwala na osiągnięcie pozytywnego efektu ekologicznego i ekonomicznego przez ograniczenie degradacji środowiska naturalnego w korytach cieków wodnych i utrzymanie stabilności koryt.