Wejdź na stronę
Promocja!
Szczegóły pod numerem tel. 33 48 93 294
Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. z o.o.
34-326 Pietrzykowice
Zarzecze, ul. Beskidzka 2A
Kapitał zakładowy 7.001.000,00 zł Kapitał wpłacony 7.001.000,00zł.
Numer KRS: 0000284635
Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 240685911
NIP 5532388349